Politica de Confidențialitate a S.C. PINE LINES S.R.L.

Introducere:

Această Politică de Confidențialitate se aplică pentru Pine Lines SRL, cu sediul social în Str. Horea, Nr. 88-90, Ap. 13, Cluj-Napoca, 400275, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/662/2019, având C.U.I. 40670956. Suntem dedicați protejării datelor cu caracter personal și respectării drepturilor dumneavoastră privind confidențialitatea.

Despre politica de confidențialitate:

Această Politică de Confidențialitate explică ce tip de date personale colectăm, cum le prelucrăm și cum le păstrăm. Se aplică tuturor clienților actuali, foștilor și potențiali, precum și oricărei alte persoane care intră în contact cu noi.

Tipurile de date pe care le colectăm:

Colectăm date cu caracter personal care pot include, dar nu se limitează la, numele, prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, adresa de e-mail, adresa IP a dispozitivului, informații poștale, date de facturare, precum și alte informații relevante necesare pentru furnizarea serviciilor noastre.

Cum utilizăm datele dumneavoastră personale:

Folosim datele personale în scopuri legitime de afaceri, inclusiv administrarea relației contractuale, furnizarea produselor și serviciilor solicitate, marketing personalizat și prevenirea fraudei. Nu vindem sau închiriem informațiile dvs. personale către terțe părți.

Cu cine împărtășim datele dumneavoastră:

Putem divulga informații despre dvs. către furnizori de servicii terți, agenți sau colaboratori, în măsura în care este necesar pentru a oferi serviciile noastre. Ne asigurăm că acești terți respectă măsuri de confidențialitate și securitate similare.

Drepturile dumneavoastră:

Conform GDPR și legislației locale, aveți dreptul la acces, rectificare, ștergere, restricționare, opoziție și portabilitatea datelor. De asemenea, puteți să vă retrageți consimțământul oricând.Securitatea datelor:Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării incorecte și accesului neautorizat.

Păstrarea datelor:

Păstrăm datele personale doar pe perioada necesară scopurilor pentru care au fost colectate sau conform cerințelor legale.Contact și reclamații:Pentru orice întrebări sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați la hello@pinelines.eu. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, aveți dreptul să faceți o reclamație la autoritatea de supraveghere.

Modificări ale politicii de confidențialitate:

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică oricând. Vă încurajăm să o revizuiți periodic.Domeniul de aplicare:Această politică de confidențialitate se aplică tuturor activităților S.C. Pine Lines S.R.L. care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.